Golf alapjai


Oktatói tevékenység


Versenyzői eredmények


Golf felszerelés


Egyéb érdekességek
Honlapja nem termel bevételt?


Hahn Consulting


Ne mondja, hogy még nincs is honlapja...
Egy tanítványom blogja a golf tanulásról:


golftanulo.blog.hu
Webpartnerem blogja testünk formálásáról:


testformazas.blog.hu  Mit kell tudni a golfról?   Putting DVD   Hahn Golf Academia & Club   Chipping DVD  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Mit kell tudni a golfról? DVD-k Hírlevél Blog Gy.I.K. Shop Kapcsolat Jogging Stretching

Alapok Pálya Ütések Felszerelés Etikett Gy.I.K.


Golf etikettA golf etikett betartása biztosítja a játék szellemiségét. Ez annyit jelent, hogy viselkedj kulturáltan és legyél figyelmes, valamint előzékeny játékostársaiddal szemben. Néhány alapvető szabály:


A játék etikettjének legfontosabb elemei:


A játék szellemisége

A golfot többnyire bíró vagy játékvezetô felügyelete nélkül játszák. A játék a résztvevők becsületességén alapul, azon, hogy a golfozó tekintettel van a többi játékosra, és tartja magát a szabályokhoz. Valamennyi játékos viselkedjék fegyelmezetten, mindenkor udvariasságot és sportszeruséget tanúsítva, tekintet nélkül arra, hogy mennyire versenyképes. Ez a golf játék szellemisége.


Biztonság

Amikor a játékosok ütést vagy próbalendítést végeznek, bizonyosodjanak meg arról, hogy senki sem áll a közelükben, illetve olyan helyen, ahol eltalálhatja az ütő, a labda vagy bármilyen kő, kavics, gally vagy hasonló. A játékosok ne üssenek addig, míg az előttük játszó versenyzők kellő távolságra nem kerülnek a pályán. Ha a játékosok ütéshez készülnek, figyelmeztessék azokat, akik a környezetükben vagy a pályán előttük vannak, és az ütés veszélyeztetheti őket. Ha a játékos olyan irányban játsza meg a labdát, ahol fennáll annak a veszélye, hogy eltalálhat valakit, azonnal figyelmeztessen egy kiáltással.


Tekintettel lenni a többi játékosra: Tilos a zavarás vagy a figyelem elterelése

A játékosok legyenek mindig tekintettel a pályán lévő többi játékosra, és mozgással, beszéddel, vagy szükségtelen zajkeltéssel ne zavarják játékukat. A játékosok gondoskodjanak arról, hogy a pályára bevitt elektronikus eszközök ne vonják el a többi játékos figyelmét. Az elütőhelyen a játékos addig ne helyezze labdáját a tee-re, míg nem ő következik a játékban. A játékosok ne álljanak a labda közelében vagy közvetlenül a labda mögött, illetve közvetlenül a lyuk mögött, amikor egy játékos játékhoz készülődik.


A greenen

A greenen a játékosok ne álljanak a másik játékos gurítási vonalában, vagy ha a játékos éppen üt, ne vessenek árnyékot a gurítás vonalára. A játékosok maradjanak a greenen vagy annak közelében, amíg a csoport minden játékosa befejezi a gurítást.


Az eredmény rögzítése

Stroke play-ben a jegyzőként működő játékos a következő tee-re való haladtában ha szükséges, ellenőrizze az eredményt az érintett játékossal, és rögzítse azt.


A játék sebessége: Játsszunk jó tempóban és tartsunk lépést!

A játékosok játsszanak jó tempóban. A Bizottság meghatározhatja a játék sebességének irányelveit, amelyeket minden játékosnak be kell tartania. A csoport felelősséggel tartozik azért, hogy lépést tartson az előtte haladó csoporttal. Ha egy teljes szakasszal lemarad, és emiatt késlelteti a mögötte haladó csoportot, akkor szóljon az utóbbiaknak, hogy haladjanak át, tekintet nélkül arra, hogy hányan vannak abban a csoportban. Amikor egy csoport még nem maradt le egy teljes szakasszal, de egyértelmű, hogy a mögöttük jövô csoport gyorsabb játékra képes, akkor az első csoportnak át kell engednie a gyorsabban játszó csoportot.


Legyünk készek a játékra

A játékosok álljanak készen a játékra, amikor rájuk kerül a sor. Amikor a greenen vagy annak közelében játszanak, olyan helyzetben hagyják golftáskájukat vagy golfkocsijukat, hogy gyorsan el tudják hagyni a greent a következő tee irányába. Amikor egy szakaszon befejeződik a játék, a játékosok haladéktalanul hagyják el a greent.


Elveszett labda

Ha a játékos úgy gondolja, hogy labdája - vízakadály vagy határon kívüli terület kivételével - elveszhetett, időmegtakarítás céljából játsszon meg egy provizórikus labdát. Amint nyilvánvalóvá válik, hogy a labdát nem lehet egykönnyen megtalálni, a labdát kereső játékosok jelezzenek a mögöttük levő csoport versenyzőinek, hogy haladjanak tovább. A labdakeresésre engedélyezett ötperces határidő lejárta előtt jelezzenek a többieknek. Miután megengedték a mögöttük lévő csoportnak, hogy áthaladjanak, addig ne folytassák a játékot, amíg annak a csoportnak a tagjai kellő távolságra nem kerülnek a pályán.


Elsőbbség a pályán

Hacsak a Bizottság másképp nem szabályozza, a pályán való elsőbbséget a csoport játékának sebessége határozza meg. Bármelyik csoportnak, amelyik teljes kört játszik, joga van áthaladni olyan társaságon, amelyik rövidebb kört játszik. A "csoport" (flight) kifejezés magában foglalhat egyetlen játékost is.


A pálya gondozása - Bunkerek

Mielőtt a játékosok elhagyják a bunkert, gondosan töltsék fel és simítsák el az általuk okozott lyukakat és lábnyomokat, továbbá azokat is, amelyeket mások hagytak maguk után. Ha a gereblye ésszerű közelségben fekszik a bunkertől, használják azt erre a célra.


A pálya gondozása - Kiütött fűcsomók, labdanyomok és cipőszegek okozta károk helyreállítása

A játékosok az általuk okozott kiütött fűcsomó-lyukakat és a labda benyomódása által a greenen okozott károsodásokat gondosan állítsák helyre (akár maga a játékos csinálta, akár nem). Amikor egy szakaszon a csoport minden játékosa befejezte a játékot, a golfcipők szögei által okozott károsodásokat hozzák rendbe.


A pálya gondozása - A szükségtelen károsodás megelőzése

A játékosok ne okozzanak kárt a pályának azzal, hogy fűcsomókat ütnek ki a talajból, amikor gyakorló lendítéseket végeznek vagy - dühükben vagy más okból - az ütő fejét a talajhoz csapják. A játékosok gondoskodjanak arról, hogy amikor a táskát vagy a zászlórudat leteszik, ne tegyenek kárt a greenben. Annak érdekében, hogy elkerüljék a lyuk károsodását, a játékosok és a caddie-k ne álljanak túl közel a lyukhoz, és nagyon vigyázzanak, amikor eltávolítják a zászlórudat vagy a labdát a lyukból. Ne használják az ütőfejet a labda lyukból való eltávolítására. Amikor a játékosok a greenen tartózkodnak, ne támaszkodjanak ütőjükre, különösen akkor ne, amikor eltávolítják a labdát a lyukból. Mielőtt a játékosok elhagyják a greent, a zászlórudat megfelelő módon helyezzék vissza a lyukba. A golfkocsik mozgását szabályozó helyi előírásokat szigorúan tartsák be.


Az etikett megsértésének büntetése

Ha a játékosok betartják az e fejezetben tárgyalt irányelveket, a játék sokkal szórakoztatóbb lesz mindenki számára. Ha egy játékos egy kör során vagy bizonyos időtartam alatt következetesen mások kárára hagyja figyelmen kívül ezeket az irányelveket, ajánlott, hogy a Bizottság megfelelô fegyelmi eljárást foganatosítson a vétkes játékossal szemben. Egy ilyen eljárás például korlátozott ideig vagy bizonyos számú verseny erejéig megtilthatja számára a játékot a pályán. Ez igazságosnak tekinthető, mivel meg kell védeni a golfozók többségének érdekeit, akik az irányelvek betartásával óhajtanak játszani. Az etikett komoly megsértése esetén a Bizottság a 33-7 szabály értelmében kizárhatja a játékost.


(Szerző: Varjú Attila golfbíró)Rövid tanfolyam a golf iránt érdeklődőknek


Mit kell tudni a golfról?


Szakértővé válni?

Ingyen? >>>Dátum:


Támogatóim:


Pólus Palace


Global Life BrokerPartnereim:Hahn Consulting


Golfozom.huIQGOLF EUROPEGolfkönyv (nem csak) nőknek


Biztositárs Magazin


IngatlanRevo

IngatlanREVO Kft.

Az újgenerációs ingatlanpartner

1026 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 65.


Dr. Rausch Anikó ügyvéd
SILIHOST DOMAIN-TÁRHELYBÜKI VILLAPARK
Pordi Könyvelőiroda


testformázás


Fővárosi Kórusokért Alapítvány


Koliad Könyvelőiroda


Dr. Kozma Zsolt ügyvéd