Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

O


Oldalsó vízakadály (Lateral Water Hazard)

"Oldalsó vízakadálynak" számít az a vízakadály vagy a vízakadálynak az a része, amelynek olyan a fekvése, hogy nem lehetséges vagy a Bizottság szerint gyakorlatilag lehetetlen labdát ejteni a vízakadály mögött úgy, hogy az összhangban legyen a 26-1b szabállyal. Minden, az oldalsó vízakadály határain belül elhelyezkedő föld és víz az oldalsó vízakadály részét képezi. Amikor az oldalsó vízakadály szélét karók jelölik, akkor a karók az oldalsó vízakadályban levőnek számítanak, és az oldalsó vízakadály szélét a karóknak a föld szintjénél lévő legközelebbi külső pontjai határozzák meg. Amikor az oldalsó vízakadály meghatározására karókat és vonalat is használnak, akkor a karók az oldalsó vízakadály területét, a vonalak pedig annak szélét határozzák meg. Amikor az oldalsó vízakadály szélét egy vonal jelöli a földön, akkor a vonal maga az oldalsó vízakadályon belül van. Az oldalsó vízakadály széle függőlegesen felfelé terjed, de lefelé nem. A labda akkor van oldalsó vízakadályban, amikor abban fekszik, vagy bármelyik része érintkezik a területtel. Az oldalsó vízakadályt határoló, vagy azt meghatározó karók torlaszoknak minősülnek.

  1. megjegyzés: Az oldalsó vízakadályként megjátszandó vízakadályt könnyen felismerhetően meg kell jelölni. Az oldalsó vízakadály határának jelzésére használt karóknak vagy vonalaknak pirosnak kell lenniük.
  2. megjegyzés: A Bizottság hozhat olyan helyi szabályt, hogy egy környezet-érzékeny területet, amelyről meg akarja tiltani a játékot, oldalsó vízakadálynak nyilvánít.
  3. megjegyzés: A Bizottság vízakadálynak minősíthet egy oldalsó vízakadályt.

 

 


Érdekes hírek